PROJEKT

IVKC

3D model in vizualizacje

Islamski versko-kulturni center (mednarodni natečaj)

Naročnik – Genius Loci / Ljubljana / Slovenija

Lokacija – Ljubljana / Slovenija

Leto – 2011