Center Bellevue

PROJEKTCenter Bellevue 3D model in vizualizacije Idejni projekt poslovno-stanovanjskega kompleksa Naročnik – Genius Loci / Ljubljana / Slovenija Lokacija – Ljubljana / Slovenija Leto – 2011 Kontakt Facebook Linkedin Instagram

Botanika

PROJEKTBotanika 3D model in vizualizacije Ambrozije Projekt izdelave interaktivnih 3D modelov rastlin za lažjo identifikacijo invazivnih vrst Izvedba – Intri d.o.o. Naročnik – Mestna občina Ljubljana Leto – 2017 Ambrozija ali pelinolistna žvrklja je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Severne Amerike. V prejšnjem stoletju so jo v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes žitu…